Telefon: 0 212 546 80 46

Kargolarımız sigorta kapsamında mıdır?

Dosya (zarf) haricindeki tüm gönderiler Taşıma Koşullarındaki şartlara göre, Çanakkale Ambarları arafından sigorta kapsamındadır.

Sigorta sadece kaybolan malın fatura bedelini ödemeyi kapsar, malın kaybından ya da gecikmesinden oluşacak gelir kaybını, pazar kaybını veya fırsat kaybını kapsamaz.

Cam ve sıvı içerikli gönderiler hariç, ana hat aracı kazası sonucu oluşan hasarlar sigorta kapsamında olup, diğer sebeplerden kaynaklı hasarlar sigorta kapsamında değildir.

Bu değeri geçen gönderiler için beyan edilen değer üzerinden % 0.8 sigorta primi ödenerek sigorta yaptırılabilir.