Telefon: 0 212 546 80 46

Taşınması yasak ve sakıncalı kargolar nedir?

 Yasaların taşınmasını yasakladığı emtialar,

• Para, çek, senet, altın, döviz, hazır kart, kontur gibi kıymetli kağıt ve nesneler,

• Taşıma esnasında bozulabilecek her türlü yiyecek, et, balık, meyve, sebze, sıvı yağlar vs…

• Soğuk zincir sistemi ile taşınması gereken maddeler,

• Akıcı, yanıcı, patlayıcı, zehirleyici, pis kokulu her türlü sıvı ve gaz,

• Diğer kargolara zarar verebilecek durumda olan ve/veya yüz kilogramdan ağır tek parça kargolar,

• Şehir içi araçlara sığmayacak ve uzunluğu 3,5 metreden fazla olan açık demir, kafes, mermer vb. eşyalar,

• Ambalajının açılması veya dağılması sonucu kırılabilecek ve diğer kargolara zarar verebilecek eşya ve malzemeler,

• Canlı hayvanlar